معرفی انواع هموپلیمر

معرفی انواع هموپلیمر

معرفی انواع هموپلیمر

معرفی انواع هموپلیمر را قصد داریم در این مطلب با یکدیگر بررسی کنیم. آنها نوعی از پلیمرهایی هستند که تنها از یک نوع مونومر ساخته شده‌اند. مونومرها واحدهای کوچکی هستند که با هم پیوند می‌دهند و زنجیره‌های بلند و پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهند. این زنجیره‌ها به پلیمر معروف هستند. پلیمرها دارای خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی هستند که بستگی به نوع و ترتیب مونومرهایشان دارد. در این مطلب، قصد داریم به شما انواع همو پلیمر را معرفی کنم و خصوصیات آن‌ها را بررسی کنم. به طور خلاصه درباره هر گروه از آنها توضیح و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

معرفی هموپلیمر

هموپلیمرها نوعی از پلیمرهایی هستند که تنها از یک نوع مونومر ساخته شده‌اند. مونومرها واحدهای کوچکی هستند که با هم پیوند می‌دهند و زنجیره‌های بلند و پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهند. این زنجیره‌ها به پلیمر معروف هستند و دارای خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی هستند. به طور کلی، آنها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: خطی و شبکه‌ای. نوع خطی زنجیره‌های گسسته و مستقل از هم دارند که با یکدیگر تعامل ندارند. نوع شبکه‌ای زنجیره‌های متصل و پیچیده از هم دارند که با گروه‌های عامل شبکه‌ساز (cross-linking agent) به یکدیگر پیوند داده شده‌اند. این تفاوت در ساختار باعث می‌شود که نوع خطی قابل حل در حلال‌ها باشند.

آشنایی با انواع هموپلیمر

همانگونه که گفته شد، هموپلیمر دارای انواع مختلفی است. این انواع دارای خواص های مختص فیزیکی و شیمایی خود هستند و هر یک از آنها کاربردهای خود را دارند. در زیر به بعضی از این انواع میپردازیم و هر یک را جداگانه توضیح و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پلی استایرن – بوتاداین (PSB)

پلی استایرن – بوتاداین (PSB) یک نوع هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون مونومرهای استایرن و بوتادیان به دست می‌آید. این ماده دارای خواص الاستیک و لاستیکی است و در صنعت تایرسازی، لوازم الکترونیکی، تخت کفش‌ها و سایر محصولات که نیاز به دوام و مقاومت در برابر سایش دارند، کاربرد دارد. PSB یک کوپلیمر قطعه‌ای است که در آن بلوک‌های پلی استایرن (سخت) و پلی بوتادیان (نرم) به صورت متناوب به هم پیوند داده شده‌اند. این ساختار باعث می‌شود که PSB دارای خواص ترموپلاستیک الاستومر باشد، یعنی در دمای بالا قابل شکل‌دهی باشد و در دمای پایین خاصیت لاستیک را حفظ کند.

معرفی هموپلیمر

پلی استایرن – اکریلونیتریل (SAN)

پلی استایرن – اکریلونیتریل (SAN) یک نوع هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون مونومرهای استایرن و اکریلونیتریل به دست می‌آید. این ماده دارای خواص شفافیت، استحکام، مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی است. SAN در صنعت برای تولید ظروف، لوازم آرایشی، لوازم الکترونیکی، قطعات خودرو و سایر محصولات که نیاز به زیبایی و کارایی دارند، کاربرد دارد. SAN یک کوپلیمر تصادفی است که در آن نسبت استایرن به اکریلونیتریل معمولاً بین 70 به 30 تا 60 به 40 است. این نسبت تأثیر بسزایی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی SAN دارد. به طور کلی، با افزایش مقدار اکریلونیتریل، مقاومت در برابر حلال‌ها، حرارت و ضربه افزایش می‌یابد.

پلی استایرن – استایرن بوتاداین (SBS)

پلی استایرن – استایرن بوتادین (SBS) یک نوع هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون آنیونی زنده مونومرهای استایرن و بوتادیان به دست می‌آید. این ماده دارای خواص الاستومر ترموپلاستیک است، یعنی در دمای بالا قابل شکل‌دهی باشد و در دمای پایین خاصیت لاستیک را حفظ کند. SBS یک کوپلیمر بلوکی است که در آن بلوک‌های پلی استایرن (سخت) و پلی بوتاداین (نرم) به صورت متناوب به هم پیوند داده شده‌اند. این ساختار باعث می‌شود که SBS دارای خواص ضربه‌پذیری، انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر سایش و اشعه ماوراء بنفش باشد. SBS در صنعت برای تولید قیر و سایر محصولات که نیاز به دوام و ماندگاری دارند، کاربرد دارد.

پلی استایرن – (SIS)

پلی استایرن – (SIS) یک نوع هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون آنیونی زنده مونومرهای استایرن و ایزوپرن به دست می‌آید. این ماده دارای خواص الاستومر ترموپلاستیک است، یعنی در دمای بالا قابل شکل‌دهی باشد و در دمای پایین خاصیت لاستیک را حفظ کند. SIS یک کوپلیمر بلوکی است که در آن بلوک‌های پلی استایرن (سخت) و پلی ایزوپرن (نرم) به صورت متناوب به هم پیوند داده شده‌اند. این ساختار باعث می‌شود که SIS دارای خواص چسبندگی، انعطاف‌پذیری، ضربه‌پذیری و مقاومت در برابر سایش و اشعه ماوراء بنفش باشد. SIS در صنعت برای تولید چسب، عایق‌های لاستیکی، لاستیک‌های حباب‌دار و… کاربرد دارد.

پلی استایرن – (SIPS)

پلی استایرن – (SIPS) یک نوع هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون مونومرهای استایرن و ایزوپرن سولفید به دست می‌آید. این ماده دارای خواص الاستومر ترموپلاستیک است، یعنی در دمای بالا قابل شکل‌دهی باشد و در دمای پایین خاصیت لاستیک را حفظ کند. SIPS یک کوپلیمر بلوکی است که در آن بلوک‌های پلی استایرن (سخت) و پلی ایزوپرن سولفید (نرم) به صورت متناوب به هم پیوند داده شده‌اند. این ساختار باعث می‌شود که SIPS دارای خواص چسبندگی، انعطاف‌پذیری، ضربه‌پذیری و مقاومت در برابر سایش و اشعه ماوراء بنفش باشد. SIPS در صنعت برای تولید چسب، لوله‌های لاستیکی و… کاربرد دارد.

پلی استایرن - (SIPS)

پلی استایرن – (SMMA)

پلی استایرن – (SMMA) یک نوع هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون مونومرهای استایرن و متیل متاکریلات به دست می‌آید. این ماده دارای خواص شفافیت، سختی، مقاومت در برابر خط و خش، مقاومت در برابر حرارت و مقاومت شیمیایی بالا است. SMMA در صنعت برای تولید ظروف، لنزهای چشمی، قطعات خودرو، لوازم آشپزخانه و سایر محصولات که نیاز به زیبایی و کارایی دارند، کاربرد دارد. SMMA یک کوپلیمر تصادفی است که در آن نسبت استایرن به متیل متاکریلات معمولاً بین 70 به 30 تا 60 به 40 است. این نسبت تأثیر بسزایی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی SMMA دارد.

پلی استایرن – (SMSMA)

پلی استایرن – (SMSMA) یک نوع هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون مونومرهای استایرن، متیل متاکریلات و متاکریلات استایرن به دست می‌آید. این ماده دارای خواص شفافیت، سختی، مقاومت در برابر خط و خش، مقاومت در برابر حرارت و مقاومت شیمیایی بالا است. SMSMA در صنعت برای تولید لنزهای چشمی، قطعات خودرو، لوازم آشپزخانه و سایر محصولات که نیاز به زیبایی و کارایی دارند، کاربرد دارد. SMSMA یک کوپلیمر تصادفی است که در آن نسبت استایرن به متیل متاکریلات و متاکریلات استایرن معمولاً بین 60 به 30 تا 40 به 20 است. این نسبت تأثیر بسزایی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی SMSMA دارد.

پلی استایرن – استیرن (PS)

پلی استایرن – استیرن (PS) یک نوع هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون مونومر استایرن به دست می‌آید. این ماده دارای خواص شفافیت، سختی، مقاومت در برابر خط و خش، مقاومت در برابر حرارت و عایق الکتریکی است. PS در صنعت برای تولید ظروف یکبار مصرف، لوله‌های آزمایشگاهی، جای سی‌دی، قطعات خودرو، لوازم الکترونیکی و سایر محصولات که نیاز به شفافیت و سختی دارند، کاربرد دارد. PS یک پلیمر آمورف است که بدون ساختار بلورین است. این باعث می‌شود که PS دارای دمای تبدیل شیشه‌ای پایین (حدود 100 درجه سانتیگراد) باشد و در دماهای بالاتر قابل شکل‌دهی باشد. PS همچنین دارای وزن مولکولی بالا و ضربه‌پذیری کم است.

پلی اتیلن – استیرن (PE/PS)

پلی اتیلن – استیرن (PE/PS) یک نوع هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون مونومرهای اتیلن و استایرن به دست می‌آید. این ماده دارای خواص الاستیک، مقاومت در برابر حرارت و مقاومت شیمیایی بالا است. PE/PS در صنعت برای تولید لوله‌های فشار قوی، قطعات خودرو، لوازم الکترونیکی، بسته‌بندی و سایر محصولات که نیاز به سختی و انعطاف‌پذیری دارند، کاربرد دارد. PE/PS یک کوپلیمر تصادفی است که در آن نسبت اتیلن به استایرن معمولاً بین 80 به 20 تا 50 به 50 است. این نسبت تأثیر بسزایی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی PE/PS دارد. به طور کلی، با افزایش مقدار استایرن، سختی، جذب رطوبت و مقاومت در برابر حلال‌ها افزایش می‌یابد.

پلی اتیلن – متیلن کلرید (PE/MC)

پلی اتیلن – متیلن کلرید (PE/MC) یک نوع هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون مونومرهای اتیلن و متیلن کلراید به دست می‌آید. این ماده دارای خواص الاستیک، مقاومت در برابر حرارت و مقاومت شیمیایی بالا است. PE/MC در صنعت برای تولید فوم‌های سبک، لوله‌های فشار قوی، عایق‌های حرارتی و سایر محصولات که نیاز به سختی و انعطاف‌پذیری دارند، کاربرد دارد. PE/MC یک کوپلیمر تصادفی است که در آن نسبت اتیلن به متیلن کلراید معمولاً بین 90 به 10 تا 70 به 30 است. این نسبت تأثیر بسزایی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی PE/MC دارد.

پلی اتیلن - متیلن کلرید (PE/MC)

سوالات متداول

1- چرا هموپلیمرها دارای خواص متفاوتی هستند؟

آنها دارای خواص متفاوتی هستند چون نوع و ترتیب مونومرهایی که از آن‌ها ساخته شده‌اند، تأثیر بسزایی بر روی ساختار و خصوصیات زنجیره‌های پلیمری دارد. برای مثال، اگر مونومرها به صورت تصادفی، قطعه‌ای یا بلوکی به هم پیوند داده شوند، خواص الاستیک، لاستیکی و… در برابر حلال‌ها تغییر خواهد کرد.

2- چگونه می‌توان هموپلیمر را از کوپلیمر تشخیص داد؟

با توجه به نوع مونومرهایی که از آن‌ها ساخته شده‌اند. هموپلیمر تنها از یک نوع مونومر ساخته شده است، در حالی که کوپلیمر از دو یا چند نوع مونومر ساخته شده است. برای مثال، پلی استایرن یک هموپلیمر است که از پلیمریزاسیون مونومر استایرن به دست می‌آید.

3- چگونه می‌توان خصوصیات هموپلیمر را بهبود داد؟

خصوصیات آنها را می‌توان با افزودن عامل‌های شبکه‌ساز، پُرکن، ضد اشعه فرابنفش و سایر افزودنی‌های مناسب بهبود داد. این عامل‌ها با تغییر در ساختار، جذب رطوبت، جذب حلال‌ها و… رفتار آن‌ها را تغییر می‌دهند.

سخن پایانی

در این مطلب، ما به شما انواع هموپلیمر را معرفی کردم و خصوصیات آن‌ها را بررسی کردم. ما نشان دادیم که آنها نوعی از پلیمرهایی هستند که تنها از یک نوع مونومر ساخته شده‌اند و دارای خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی هستند که بستگی به نوع و ترتیب مونومرهایشان دارد. همچنین به طور خلاصه درباره انواع آن توضیح دادیم و سپس به جزئیات بیشتر درباره هر نوع خاص پرداختم. آنها را می‌توان به دو دسته خطی و شبکه‌ای تقسیم کرد و بر اساس نوع پلیمریزاسیون، ساختار زنجیره و نسبت مونومرها به گروه‌های مختلف تقسیم و گروه بندی کرد.

بازرگانی ایرتاز عرضه کننده و تولید کننده انواع مواد اولیه، گرانول، پلی اتلین، پلی پروپیلن ها، کامپاندها مستربچ و انواع لوله های باکیفیت و قیمت مناسب به بازارهای داخلی و خارجی می باشد. جهت خرید این محصولات و مشاوره می توانید با کارشناسان ما در مرکز فروش تماس بگیرید.

شماره تماس: 09104417319

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها


آخرین پروژه ها